VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn uitkomsten van zorg die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die de patiënt zelf rapporteert  zonder tussenkomst van een zorgverlener.

Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten.

 

PROMs worden steeds vaker gebruikt en voor steeds meer doelen. Ten eerste worden PROMs in wetenschappelijk onderzoek ingezet om effecten van interventies vanuit het perspectief van patiënten in kaart te brengen; veel PROMs zijn oorspronkelijk voor die doelstelling ontwikkeld. Ten tweede worden PROMS in de directe zorgpraktijk gebruikt om meer inzicht te krijgen in het functioneren of de kwaliteit van leven van patiënten. Ze kunnen ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het evalueren van een behandeling of om de communicatie te verbeteren. Ten derde, en meer recent, worden PROMs ingezet op geaggregeerd niveau om kwaliteit van zorg te meten en te bevorderen op afdelingen, tussen afdelingen en tussen organisaties. Zorgverzekeraars willen deze informatie gebruiken om zorginkoop op af te stemmen.

 

Men streeft daarom naar een geïntegreerd gebruik van PROMs voor de zorg, onderzoek en voor kwaliteit van zorg metingen. Dit is echter niet eenvoudig omdat elk doel andere eisen stelt met betrekking tot de relevante PROs, de meeteigenschappen en hanteerbaarheid van de PROMs en de mate van betrokkenheid van de zorgverlener.

 

Het NFU expertisenetwerk PROs heeft recent een handleiding geschreven voor de selectie van PROs en PROMs voor vershillende doelen. Deze handleiding beschrijft de selectie van PROs en PROMs aan de hand van een stappenplan. Ook worden de methodologische en praktische dilemma’s beschreven die een rol spelen bij de selectie van PROs en PROMs voor verschillende doelen.

 

Binnen het VUmc is de werkgroep PROMs opgericht om expertise en ervaringen te bundelen en onderzoekers en afdelingen binnen VUmc te ondersteunen bij het gebruik van PROMs in onderzoek en in de klinische praktijk.

Contactpersoon: Dr. Caroline Terwee (cb.terwee@vumc.nl)

 

Op deze website onder meetinstrumenten vind u nog veel meer informatie over PROMs.