Organisatie

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Organisatie

Het Kenniscentrum Meetinstrumenten is ingebed binnen de onderzoekslijn Measurement van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU medisch centrum.
 
De onderzoeksgroep heeft een werkgroep klinimetrie, die bestaat uit een groep onderzoekers van verschillende afdelingen en onderzoeksinstituten van het VU/Vumc en enkele onderzoekers van andere instellingen, met belangstelling voor klinimetrie en vooral voor methodologie ontwikkeling. De groep heeft als doel kennisvermeerdering op het gebied van klinimetrie, door het schrijven van methodologische artikelen over klinimetrische onderwerpen en het doen van methodologisch en toegepast klinimetrisch onderzoek.
 
Het Kenniscentrum heeft een aantal uitvoerende medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor consultaties, onderzoek en onderwijs. Dit zijn experts op het gebied van klinimetrie, psychometrie, en zoekstrategieën.
 
Medewerkers
Prof. dr. H.C.W. de Vet, epidemioloog, hoogleraar klinimetrie
Dr. C.B. Terwee, bewegingswetenschapper, epidemioloog, senior onderzoeker klinimetrie 
Dr. L. B. Mokkink, epidemioloog, senior onderzoeker klinimetrie
Dr. C.A.C. Prinsen, post-doc klinimetrie
Prof. dr. R.W. Ostelo, fysiotherapeut, epidemioloog, Hoogleraar fysiotherapie wetenschappen, expert klinimetrie
Prof. dr. J. Dekker, psycholoog, hoogleraar paramedische zorg, expert klinimetrie
Drs. E.P. Jansma, informatie specialist