Organisatie

VU medisch Centrum

E&B
EMGO institute for health and care research

Organisatie

Het Kenniscentrum Meetinstrumenten is ingebed binnen de onderzoekslijn Measurement van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU medisch centrum.
 
De onderzoeksgroep heeft een werkgroep klinimetrie, die bestaat uit een groep onderzoekers van verschillende afdelingen en onderzoeksinstituten van het VU/Vumc en enkele onderzoekers van andere instellingen, met belangstelling voor klinimetrie en vooral voor methodologie ontwikkeling. De groep heeft als doel kennisvermeerdering op het gebied van klinimetrie, door het schrijven van methodologische artikelen over klinimetrische onderwerpen en het doen van methodologisch en toegepast klinimetrisch onderzoek.
 
De medewerkers van het Kenniscentrum zijn experts op het gebied van klinimetrie, psychometrie, en zoekstrategieën. Zij zijn verantwoordelijk zijn voor consultaties, onderzoek en onderwijs.
 
Het Kenniscentrum Meetinstrumenten werkt samen met het KLIK team, experts op het gebied van het gebruik van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) in de klinische praktijk. Beide teams zijn onderdeel van het PROM Expertise punt Amsterdam UMC.
 
Medewerkers
Prof. dr. H.C.W. de Vet, epidemioloog, hoogleraar klinimetrie, expertise methodologie, meten van complexe constructen
Dr. C.B. Terwee, epidemioloog, senior onderzoeker, expertise PROMs en PROMIS 
Dr. L. B. Mokkink, epidemioloog, senior onderzoeker, expertise COSMIN en Delphi studies
Prof. dr. R.W. Ostelo, fysiotherapeut, epidemioloog, Hoogleraar fysiotherapie wetenschappen, expertise klinimetrie, uitkomstmetingen in clinical trials
Drs. E.P. Jansma, informatie specialist, expertise zoekstrategiëen voor systematische reviews